Direct contact? Bel 0174 519 100
Nederlands
TNI | Terra Natura International

On the way to PlanetProof

‘On the way to PlanetProof’ is het keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

PlanetProof is nieuw, maar geen nieuw keurmerk. Het is de vervangende naam voor het keurmerk Milieukeur. Per 1 januari 2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten namelijk vervangen door PlanetProof. Deze wijziging betekent overigens niet dat de criteria voor het voeren van het keurmerk anders zijn, wel zijn ze duidelijker omschreven en hebben producenten beter inzicht in waar ze aan moeten voldoen. Hiertoe zijn een aantal thema’s en doelen opgenomen in het certificeringsschema van PlanetProof. Zo moeten producenten op het gebied van het thema ‘Energie en Klimaat’ ervoor zorgen dat er geteeld wordt zonder broeikasgasemissie uit fossiele brandstoffen. Op het gebied van ‘Gewasbescherming’ is het zaak dat dit plaatsvindt zonder negatieve effecten op de omgeving. Maar ook bodemvruchtbaarheid, optimaal watergebruik en het voorkomen van lichthinder zijn belangrijke doelen. Verschillende Harvest House vruchtgroentetelers zijn al in het bezit van een Milieukeur certificaat of zijn voorbereidingen aan het treffen om aan het PlanetProof keurmerk te voldoen.

Kijk voor meer informatie op PlanetProof