Direct contact? Bel 0174 519 100
Nederlands
TNI | Terra Natura International

Lucht

CO2 die vrijkomt bij de verbranding van natuurlijk aardgas, wordt in de kas gebruikt als ‘voedingsstof’ voor de planten. In onderstaande video wordt weergeven hoe dit precies in z’n werk gaat.

Hommels in de kas zorgen voor biologische bestuiving van de planten. Biologische bestrijders, kleine insecten, worden in de kas gebruikt als natuurlijke vijanden van ongewenste plagen. Hierdoor is het gebruik van chemische gewasbescherming vrijwel overbodig geworden. Onze transporteurs zijn eveneens actief bezig met duurzaamheid. Dat betekent dat zij hun bedrijfsvoering dusdanig organiseren dat een duurzaam transport van onze producten van teeltbedrijf of pakstation naar de eindafnemer mogelijk is.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over natuurlijke vijanden in de Nederlandse kassen.