TNI | Terra Natura International

Planet

Bij TNI wordt gehandeld met respect voor moeder natuur. Dit zie je niet alleen terug in ons wagenpark, waarbij elektrisch rijden steeds vaker de standaard is, maar ook bij onze teeltpartners. Ook lopen we voorop als het gaat om de inzet van geothermie (aardwarmte) en wordt er met warmte-krachtkoppelingen (WKK’s) zelf energie opgewekt. Op de pagina’s water, energie en lucht wordt visueel weergeven hoe al deze verschillende aspecten worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoeringen bij de telers van Harvest House.