Direct contact? Bel 0174 519 100
Nederlands
TNI | Terra Natura International

Beleid

Visie
Het beleid van TNI is er op gericht alle wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot kwaliteit, arbeid, milieu en een maatschappelijk en ethisch verantwoord beleid richting leveranciers, klanten, medewerkers en overige belanghebbenden te voeren. Daarnaast is het beleid erop gericht om als betrouwbare partner van retailers productkwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen.

Missie
Door op te treden als spin in het web in de keten van teler naar de eindverkoper van ‘vruchtgroenten’ streeft TNI ernaar de consument een duurzaam geproduceerd, vers, lekker en gezond product ter beschikking te stellen. Onder duurzaam geproduceerde producten verstaat TNI zowel producten die zodanig geproduceerd zijn dat ze het milieu en de omgeving zo min mogelijk belasten, alsmede producten van een hoge en betrouwbare kwaliteit zijn.

Definitie duurzaamheid: Ontwikkeling die aan de behoeften van het heden voldoet zonder aan de capaciteit van toekomstige generaties te compromitteren om aan hun eigen behoeften te voldoen (commissie Brundtland).

Strategie
TNI ziet het als haar verantwoordelijkheid om duurzaam ondernemen in de keten te stimuleren. Onder andere door een duurzame partner te zijn van de klanten waarbij ze hun wensen vertalen naar TNI en dat van partners in het verpakken en de teelt. Tevens draagt TNI projecten van onze telerspartners die bijdragen aan duurzaamheid graag uit naar klanten en andere belanghebbenden. Een goed voorbeeld is het Fairtrade project in Tunesië, waar de lokale bevolking een kans heeft op een beter leven door de werkgelegenheid en de initiatieven die worden ontplooid door het Fairtrade comité.