Direct contact? Bel 0174 519 100
Nederlands
TNI | Terra Natura International

Uitgelicht: energiezuinig telen met aardwarmte

Uitgelicht: energiezuinig telen met aardwarmte

Vruchtgroenten telen met respect voor mens, milieu en omgeving, staat hoog in het vaandel bij alle telers van Harvest House. Onze telers zijn zich bewust van hun rol in de maatschappij en kijken continu met een kritische blik naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het toepassen van duurzame oplossingen zoals energiezuinig telen met behulp van aardwarmte is hiervan een belangrijk voorbeeld.

De inzet van aardwarmte, ofwel geothermie, zorgt ervoor dat heet water wordt opgepompt uit diepe aardlagen. Dit wordt vervolgens benut voor verwarming van de kassen. Nadat de warmte is afgegeven aan het kasverwarmingssyteem wordt het afgekoelde water weer geïnjecteerd in de aarde en vervolgens opnieuw opgewarmd. Zo blijft het systeem in evenwicht en is dit onuitputtelijk.

Door op aardwarmte te telen wordt niet alleen bespaard op gebruik van aardgas, maar wordt ook de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd. Dit zorgt ervoor dat telers niet of nauwelijks meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Een van de grootste voordelen van geothermische energie is dat het constant beschikbaar is. De constante stroom van warmte van de aarde zorgt voor een onuitputtelijke en in wezen grenzeloze energievoorraad voor de komende miljarden jaren. Vergeleken met andere duurzame energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie, biedt geothermische energie ook de volgende belangrijke voordelen:
• een bron met relatief lage kosten
• voorspelbare en betrouwbare energiebron
• Draagt direct bij aan een betere leefomgeving en een schonere toekomst

Inmiddels is een aantal van onze telers aangesloten op een aardwarmtebron:
• 11 telers met aardwarmte, die 25% tot 70% voorzien in warmtebehoefte
• 393 hectare van de 915 hectare teelt heeft een aardwarmte oplossing (ten opzichte van 6 ha in 2013)
• Dit beslaat 44% van het totale areaal

We verwachten een aanzienlijke toename van het gebruik van geothermische energie in de komende jaren en minimaliseren onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarnaast is er een aantal nieuwe projecten welke momenteel of binnen korte termijn gerealiseerd gaan worden.

Foto: KNMI